Uppdaterat:
220105 Valpsidan.
Vi väntar 2 kullar valpar. 


 

 

 

Gunnar Gustavsson
Östra Gillbergavägen 73
76015 Gräddö

Mob. 0768 532353

mail: caxtons@hotmail.com

Ingela Jansson
Esmansbol 12,
76294 Rimbo
Tel. 08 51294100 Mob:
0739198459.
mail:
mail: ingela01@live.se