Valpar
Vi väntar mittelspitzvalpar i mitten på maj
 

E. Tregai Clement U: Caxtons Nice Nikki

Vid intresse kontakta

Berit och Gunnar Gustavsson mail: caxtons@hotmail.com eller Ingela Jansson på mail: ingela01@live.se