Valpar

Tysk Mittelspitzvalpar väntas omkring den 13/1-18 mellan

C.I.B., SEUCH, NOUCH, DK UCH Filip Am Jungfernbach ochSEUCH, FI UCH Ormkärrs Cam Catja (Debbie)

Är ni intresserade av valp från oss så hör av er till Berit och Gunnar Gustavsson
0176-237484, Mob. 0768 532353, eller via mail : caxtons@hotmail.com